Aanvraag natuurbeschermingswet vergunning

natura-2000

Deel deze post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

11-10-2013 

Indien uw activiteit gepaard gaat met de uitstoot van Ammoniak, NOx, of andere verzurende en vermestende stoffen kunnen provincies vooralsnog alleen vergunning verlenen, indien deze uitstoot niet, of in dusdanige geringe mate toeneemt dat schadelijke effecten op verzuring- en vermestinggevoelige vegetatie van het betreffende Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. Om dit te kunnen vaststellen is specifieke informatie nodig. Opstal kan voor u de aanvraag natuurbeschermingswet vergunning verzorgen. Het opstellen van een AAgro stacks berekening, of een eerste verkenning maken met de AERIUS calculator behoort tot de mogelijkheden.

Inmiddels heeft de regering een zgn. Programmatische Aanpak Stikstof opgezet. Doel: de vastgelopen vergunning verlening weer vlot trekken. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het PAS kunt u de site: http://pas.natura2000.nl  raadplegen.

Meer artikelen: