Seminar “Verschoven aansprakelijkheid” in de bouw

aansprakelijkheid onrechtmatige daad

Deel deze post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

21-11-2013

Tijdens het seminar “verschoven aansprakelijkheden” op 18-11-2013 zijn enkele recente bewegingen in het bouwrecht behandeld. Voor de dagelijkse praktijk van Opstal is van belang:

Contractuele aansprakelijkheid: 

Zorg voor het vastleggen van de relatie vanuit het project. De overeenkomst sluit aan bij de wijze waarop het project tot stand is gekomen:

Enkele beginselen:

  • Wie bepaalt, betaald (eventuele schade);
  • Wie betaald, bepaald;
  • Taken en risico’s daar leggen waar ze verricht en gedragen kunnen worden.

Ketenaansprakelijkheid:

Alhoewel er geen directe contractuele relatie is tussen onderaannemer en opdrachtgever, is de onderaannemer jegens opdrachtgever aansprakelijk wanneer er sprake is van wanprestatie. Dit blijkt uit recente jurisprudentie van de raad van arbitrage.

Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering:

Huidige situatie: De aansprakelijkheid van de aannemer eindigt bij de oplevering, tenzij er sprake is van verborgen gebreken*. Termijn 5 jaar na oplevering, bij ernstige gebreken, waarbij de hoedanigheid van het bouwwerk in het geding is 10 jaar na oplevering.

*Gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Logischerwijze ontstaan veel conflictsituaties rond het begrip verborgen gebreken.

Binnen de politiek wordt gediscussieerd over het verschuiven van meer aansprakelijkheid naar de aannemer na oplevering. Gedacht wordt aan aansprakelijkheid voor gebreken ook al hadden ze bij oplevering door opdrachtgever ontdekt kunnen worden. Bij een gebrek zal de aannemer dan aan moeten tonen dat hij niet aansprakelijk is. (bewijslast)

Meer artikelen lezen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer artikelen: