Wil je ons mee laten denken over jouw toekomstplannen? Neem dan contact op

Contact


Contactinformatie

 

Adres: Terpsterwei 1, 9233 LJ Boelenslaan

Telefoon: 06 53 701 369

E-mailadres: info@opstaladvies.nl

Algemene voorwaarden:

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen.
DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.
U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden.