ons werk

Alle Projecten

Janco de Jong

2015

Voor de verbouwing van dit pand met showroom hebben wij het projectmanagement van A tot Z gedaan.

Project stal Hosper

2015

Uitbreiding van de stal: In 2015 gaf de groei van het boerenbedrijf van de familie Hosper aanleiding tot uitbreiding van de stal.

Project stal Jubbega

2015

De nieuwbouw van deze ligboxenstal te Jubbega is bestemd voor 380 melkkoeien en voldoet volledig aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Heeft u vragen?

Neem contact op via ons contactformulier: