Maatlat duurzame veehouderij

Wanneer u een veestal bouwt met een lagere milieubelasting met maatregelen voor diergezondheid en dierwelzijn, is het mogelijk deel te nemen aan onder andere fiscale regelingen: MIA en Vamil.
Vragen? Neem dan contact op door hier te klikken.

Heeft u vragen?

Neem contact op via ons contactformulier: