Omgevingsvergunning

Bouw- en verbouwplannen beginnen altijd met een ontwerp, waarbij belangrijk is wat er is toegestaan in de omgeving waar het gebouw staat of komt te staan. Er kan sprake van zijn dat de bestemming aangepast moet worden. Meestal start dit proces met het indienen van een principeverzoek. We vragen – namens jou als opdrachtgever – of de gemeente mee wil werken aan de bestemmingsplanwijziging. Dit doen we om te voorkomen dat je te hoge kosten gaat maken. Uiteraard brengt een principeverzoek ook kosten met zich mee, maar die liggen aanzienlijk lager dan de totale kosten voor een concrete aanvraag voor de omgevingsvergunning. Als de gemeente akkoord gaat met het principeverzoek, kunnen we beginnen met de aanvraag van de bestemmingsplanwijziging. Onderdeel van deze wijziging kunnen zijn het uitvoeren van ecologische onderzoeken, akoestische onderzoeken, inventarisatie van asbest en verkennend bodemonderzoek, planologische risico-analyse en een watertoets. Wij schakelen de juiste partijen hiervoor in en coördineren de voortgang. Vragen? Neem dan contact op door hier te klikken.

Heeft u vragen?

Neem contact op via ons contactformulier: