Wie zijn wij

Over Ons:

Atze Abma


Atze Abma regelt alle bouwkundige zaken. Hij heeft de kennis en vaardigheden in huis om het hele bouwproces van initiatief, ontwerp, bouwvoorbereiding, uitvoering, beheer en onderhoud te regelen. Als projectmanager inventariseert hij de nodige werkzaamheden om het plan dat je als opdrachtgever voor ogen hebt te realiseren. Hij schakelt de juiste partijen in en onderhoudt de contacten om het proces van werkzaamheden goed op elkaar te laten aansluiten. Van A tot Z.
Sinds december 2021 mag Atze zichzelf ook bedrijfscoach Stikstof noemen. Hij heeft daarvoor de opleiding bedrijfscoach Stikstof via de HAS Hogeschool gevolgd.

2840b7c2-1799-4c33-b689-a480e45213da
2840b7c2-1799-4c33-b689-a480e45213da

Gretha Postmus

De PR, administratie en andere kantoorwerkzaamheden neemt Gretha Postmus voor haar rekening.

Ons doel:

Ons doel is het totstandbrengen van kwalitatief hoogwaardige gebouwen. Bij agrarische huisvesting stellen we diergezondheid en logistiek voorop en hebben we als doel emissiebeperking te realiseren.

Utiliteitsbouw vraagt om duurzaamheid, maar ook om de juiste logistiek.

Onze werkwijze:

We willen de moeite waard zijn voor u als opdrachtgever. We gaan zorgvuldig om met uw belangen en de belangen van alle betrokken partijen.

De basis van ons werk is: ‘we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen’.