Dit Project:

Project stal Hosper

In 2015 gaf de groei van het boerenbedrijf van de familie Hosper aanleiding tot uitbreiding van de stal. De beste optie was te kiezen voor nieuwbouw tegen de bestaande stal aan. De stal moest voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Door een erkende architect en landschapsarchitect bij het ontwerp te betrekken scoorden de ondernemers op deze MDV. Wij van, Opstal Huisvestingsadvies hebben samen met de melkveehouders de voorwaarden opgesteld, waaraan de bouw moest voldoen.
Het in orde maken van de benodigde vergunningen en het opstellen van een vraagspecificatie heeft Opstal volledig uitgewerkt. Na een succesvolle aanbesteding heeft Kenders Bouw de plannen verder uitgewerkt en gerealiseerd. Opstal heeft de proces en bouwbegeleiding voor z’n rekening genomen. Dat heeft geresulteerd in de bouw van een stal, waarmee het bedrijf van Hosper weer jaren vooruit kan.

Heeft u vragen?

Neem contact op via ons contactformulier