Dit Project:

Project stal Jubbega

De nieuwbouw van deze ligboxenstal te Jubbega is bestemd voor 380 melkkoeien en voldoet volledig aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. De nieuwbouw van de stal kenmerkt zich door een eigentijdse vormgeving en sluit daarmee aan bij de dynamiek van de hedendaagse veehouderij. Zorgvuldig ingepast in de omgeving. Vanuit de locatie is een excentrische plattegrond ontstaan.
Deze excentriciteit is in de vormgeving van beide kopgevels tot uiting gebracht. Met eenvoudige middelen is voor een lage kostprijs, een zorgvuldig vormgegeven stal ontstaan, welke een aanwinst genoemd mag worden voor de grootschalige veehouderijen in het Friese landschap.

Heeft u vragen?

Neem contact op via ons contactformulier