Subsidie-aanvraag Klaas Oevering

Aan Biologisch melkveebedrijf Oevering te Idzega is een subsidie toegekend van € 272.310,70 voor de bouw van een natuur inclusieve kringloopstal. Klaas is veehouder en enthousiast weidevogelbeheerder binnen de Skriezekrite Idzega. De koeien moeten natuurlijk een goed onderdak hebben, want het dierwelzijn is erg belangrijk. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en […]