Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw donderdag 30 september 2021

socials Kenniscaroussel

Deel deze post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’.


Gelukkig sta je er als boer niet alleen voor en zijn er instanties die je willen helpen om de transitie te versoepelen, o.a. door het aanreiken van kennis. We nodigen je van harte uit om 30 september deel te nemen aan de Kenniscaroussel die Living Lab Fryslân in samenwerking met de Landbouw Adviespool organiseert. Zes verschillende thema’s van NIL worden uitgelicht, je kunt je voor drie inschrijven. Kennissessies/workshops:

 1. Natuurinclusieve landbouw
  Wat verstaan we hieronder en welke stappen kan ik als ondernemer zetten?
  Jehannes Fopma
 2. Bodem
  De bodem is de basis van alles: wat kun je zelf doen aan verbetering bodemstructuur
  en wat levert het op?
  Ria Commandeur
 3. Samenwerking Akkerbouw – Melkveehouderij
  Welke kansen zijn er voor samenwerking? Inclusief succesvolle praktijkvoorbeelden
  Henk Westerhof
 4. Agrarisch natuurbeheer
  Weidevogelbeheer en botanisch beheer: waar(om) kan het? En hoe dan?
  Henk Oud
 5. Bedrijfseconomische resultaten
  Hoe vertaalt NIL zich in bedrijfs economische resultaten? Tips & tricks.
  Ids van der Ploeg
 6. Biodiversiteit op en rond het erf
  Welke mogelijkheden zijn er? Waar moet je rekening mee houden? Tips & tricks.
  Landschapsbeheer Friesland

  Locatie:
  Húns – onze kantoorlocatie Phlox, het dorpshuis en het kerkje.

Meer artikelen: