De Landbouwbeurs 2022

Tijd voor koffie Kom ook naar De Landbouwbeurs 2022 in de WTC Expo Leeuwarden!Op 7, 8 en 9 december 2022 tref je ons in de hal bij de hoofdingang op standnummer 8045. Voor relaties hebben we toegangskaarten beschikbaar.

Positieve weigering: contradictio in terminis?

Wat houdt een positieve weigering in? Als leek zou je dit kunnen opvatten als een contradictio in terminis oftewel een tegenstelling in termen.In deze casus heeft de Provincie Fryslân geen vergunning afgegeven, maar een positieve weigering. Hoe is een weigering positief en wat heb je hieraan?In de vergunningsaanvraag Wet Natuurbescherming (Wnb) die we bij de […]

Bestemmingsplanwijziging voor paardenfokkerij

Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies kreeg een verzoek tot bestemmingswijziging van agrarisch gebied in de buurt van Heerenveen. De eigenaar van het gebied fokt paarden en wil deze dieren ook gaan trainen om kwalitatief goed getrainde dieren op de markt te kunnen brengen. De op dat moment geldende bestemming ‘Agrarische gebied 2’ bood geen ruimte om het […]

Agrarische Schouw 2022

Eindelijk! De Agrarische Schouw 2022 in Joure werd weer gehouden en wij waren er bij!Op donderdag 22 september 2022 stonden we met veel standhouders op en rond de Heremastate op deze agrarische vakbeurs.We hebben bijgepraat met relaties en weer nieuwe contacten opgedaan.

Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw donderdag 30 september 2021

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’. Gelukkig sta je […]

Subsidie-aanvraag Klaas Oevering

Aan Biologisch melkveebedrijf Oevering te Idzega is een subsidie toegekend van € 272.310,70 voor de bouw van een natuur inclusieve kringloopstal. Klaas is veehouder en enthousiast weidevogelbeheerder binnen de Skriezekrite Idzega. De koeien moeten natuurlijk een goed onderdak hebben, want het dierwelzijn is erg belangrijk. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en […]