Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies op de Agrarische Schouw 2022

Eindelijk! De Agrarische Schouw 2022 in Joure wordt weer gehouden.Donderdag 22 september 2022 op en rond de Heremastate staan er weer veel standhouders op deze agrarische vakbeurs.Wij zijn te vinden op het Evenemententerrein op nummer 305 Graag tot dan!Relaties die nog geen toegangskaart hebben ontvangen, kunnen persoonlijk met Atze contact opnemen.

Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw donderdag 30 september 2021

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’. Gelukkig sta je […]

Subsidie-aanvraag Klaas Oevering

Aan Biologisch melkveebedrijf Oevering te Idzega is een subsidie toegekend van € 272.310,70 voor de bouw van een natuur inclusieve kringloopstal. Klaas is veehouder en enthousiast weidevogelbeheerder binnen de Skriezekrite Idzega. De koeien moeten natuurlijk een goed onderdak hebben, want het dierwelzijn is erg belangrijk. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en […]