Positieve weigering: contradictio in terminis?

Law,Theme,,Mallet,Of,The,Judge,,Law,Enforcement,Officers,,Evidence-based

Deel deze post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Wat houdt een positieve weigering in? Als leek zou je dit kunnen opvatten als een contradictio in terminis oftewel een tegenstelling in termen.
In deze casus heeft de Provincie Fryslân geen vergunning afgegeven, maar een positieve weigering. Hoe is een weigering positief en wat heb je hieraan?

In de vergunningsaanvraag Wet Natuurbescherming (Wnb) die we bij de Provincie hadden neergelegd vroegen we voor onze relatie vergunning aan voor de vernieuwing van een ligboxenstal voor een biologische melkveehouderij in Idzega. Dankzij het toepassen van innovatieve oplossingen hebben we de depositie van stikstof op de omliggende Natura2000-gebieden binnen de referentiedepositie weten te houden. Dat betekent dat er sprake is van intern salderen.

De Provincie heeft voor deze vergunningsaanvraag een positieve weigering afgegeven.
Een deel van de twijfels over de juridische houdbaarheid van positieve weigering is recent weggenomen door de Rechtbank Gelderland op 18 oktober 2022 met de uitspraak: “Naar het oordeel van de Rechtbank geeft een positieve weigering gelijke rechten als een vergunning.”
 
Lees meer over de verschillen tussen Natuurvergunning, positieve weigering of alleen eigen AERIUS-berekening de blog van Franca Damen.

Wil je meer weten over vergunningsaanvragen in het kader van Wet Natuurbescherming (Wnb), neem dan contact met ons op.

Meer artikelen: