Wat verandert er in 2016 in de wet en regelgeving van de melkveehouderij?

Met welke veranderingen krijgen melkveehouders aankomend jaar te maken en welke gevolgen heeft dit? En waar moeten ze op letten en waarom? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe jaar. Kringloopwijzer Per 1 januari 2016 willen de zuivelondernemingen het gebruik van de Kringloopwijzer verplicht stellen voor alle melkveebedrijven. Melkveebedrijven met een fosfaafoverschot moeten […]

Grote verschillen in energiegebruik bij identieke melksystemen

05-12-2013 In bijgaand onderzoek zijn verschillende melksystemen qua energieverbruik met elkaar vergeleken. De melkrobot heeft veelal een hoger elektriciteitsverbruik per 1000 kg melk dan conventionele melksystemen. Dit ondanks het feit dat bedrijven met een melkrobot relatief groot zijn, een belangrijke verklaring ligt in het continue actief zijn van de robot. Een traditioneel melksysteem staat voor het […]

Ventilatieonderzoek ligboxenstallen: daken minder steil.

27-11-2013 Na ventilatieonderzoek door deskundige partijen waaronder de Wageningen Universiteit (WUR) blijkt dat daken van ligboxenstallen minder steil gebouwd kunnen worden, 12 tot maximaal 15 graden is voldoende. Voorwaarde is dat de ventilatie via de zijgevels goed geregeld wordt. In de huidige stallen wordt veel waarde gehecht aan ventilatie via de nok van de stal. […]

Seminar “Verschoven aansprakelijkheid” in de bouw

21-11-2013 Tijdens het seminar “verschoven aansprakelijkheden” op 18-11-2013 zijn enkele recente bewegingen in het bouwrecht behandeld. Voor de dagelijkse praktijk van Opstal is van belang: Contractuele aansprakelijkheid:  Zorg voor het vastleggen van de relatie vanuit het project. De overeenkomst sluit aan bij de wijze waarop het project tot stand is gekomen: Enkele beginselen: Wie bepaalt, betaald […]

Kabinet wil aansprakelijkheid van bouwers vergroten

12-11-2013 Het kabinet en Bouwend Nederland zijn het niet eens over het vergroten van de aansprakelijkheid van bouwers. Voor details zie onderstaande artikelen uit Cobouw. Bouwfouten zijn veelal de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers omdat zij  het ontwerp, de constructies en materialen voorschrijven, aldus Bouwend Nederland. Door de bouwer verantwoordelijk te maken voor uitvoering én ontwerp  voorkomt u deze […]

Aanvraag natuurbeschermingswet vergunning

11-10-2013  Indien uw activiteit gepaard gaat met de uitstoot van Ammoniak, NOx, of andere verzurende en vermestende stoffen kunnen provincies vooralsnog alleen vergunning verlenen, indien deze uitstoot niet, of in dusdanige geringe mate toeneemt dat schadelijke effecten op verzuring- en vermestinggevoelige vegetatie van het betreffende Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. Om dit te kunnen vaststellen is specifieke informatie […]